FAGLIG SEKRETARIAT
VBT-Vegforum for byer og tettsteder - 21 største kommuner i landet
Daglig leder/Nettverkssekretær fra 2006
Utredninger grensesnitt, nøkkeltall, private veier, kommunale graveregler, drift og vedlikehold mm

NKF kompetansenettverk veg og trafikk - 3 grupper
Nettverkssekretær nettverksgrupper i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal fra 2007

VEGJUS.NO - samarbeidsprosjekt VBT og NKF Vei og trafikk
Sekretariat, redaktør hjemmeside, faglig og juridisk bistand, fagkonferanser fra 2015


shutterstock_530013196
SAMARBEID - EFARINGSUTVEKLING - NETTVERKSBYGGING - KOMPETANSE