STORE ARRANGEMENT
Myndighetskontakt, Sikkerhet og beredskapssplanlegging, ROS-analyser

Offshore Northern Seas
ONS-festivalen
2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Stageway AS
MGP + Stavanger 2008

Rogaland Teater
Eventyr i Landskap 2008

Næringsforeningen i Stavaner-Regionen

Kulturbørsen 2007