UTREDNINGER/PROSJEKT
Hovedplan vei
Sandnes kommune 2007
Asker kommune 2014
Skedsmo kommune 2017
Askøy kommune 2017


Drift og vedlikeholdsstandard
Bærum kommune 2016
Skedsmo kommune 2017

Vegnorm for Sør-Rogaland
Planlegging og bygging av kommunale veger

Trafikksikkerhetsplan
Klepp kommune 2016

Stavanger kommune

Ren Stavanger 2008
Nedsenkbare pullerter - 2009
Avfallskorger i sentrum 2007
Lys i sentrum 2009 - 2011
Grensesnitt private veier 2013

JCDecaux Norge

HMS-plan Reklamefinansierte leskur, Rogaland

Nettverkskommuner
VEGJUS.NO, Nasjonale graveregler kommunale veger, Grensesnitt, Nøkkeltallsprosjekt, Vegnormer

Trafikksikkerhetshallen
Bygging av ny trafikksikkerhetshall - prosjekt sekretariat