Sentrumsdrift

 VEILEDER FOR GRAVING I KOMMUNALE VEIER

SENTRUMSDRIFT - RENHOLD

PROBLEMBESKRIVELSE
Hva er forsøpling
Hvor er problemområdene
Hvem forsøpler
Hvorfor forsøpler vi
Hva påvirker adferden

ERFARINGER
Norske byer
Internasjonalt

SAMARBEID KOMMUNE - NÆRINGSLIV
Felles mål
Samordning av tiltak

STRATEGISKE MÅL OG VIRKEMIDLER
Mål og satsningsområder
Tiltaksområder
Metoder

TURAO as - Inspirasjon og motivasjon er en vesentlig del av verdiskapingsprosessen.