Referanser

UTREDNINGER/PROSJEKT

Stavanger kommune
Ren Stavanger 2008
Nedsenkbare pullerter - 2009
Avfallskorger i sentrum 2007
Lys i sentrum 2009 - 2011
Grensesnitt private veier 2013

Sandnes og Asker kommune
Hovedplan vei 2007 og 2014

Bærum kommune
Drift og vedlikeholdsstandard 2016

JCDecaux Norge
HMS-plan Reklamefinansierte leskur, Rogaland

Nettverkskommuner
VEGJUS.NO, Nasjonale graveregler kommunale veger, Grensesnitt, Nøkkeltallsprosjekt, Vegnormer,

Trafikksikkerhetshallen
Bygging av ny trafikksikkerhetshall - prosjektsekretariat 2010 -

STORE ARRANGEMENT

Offshore Northern Seas ONS-festivalen
Myndighetskontakt, Sikkerhetsplanlegging, ROS-analyser 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Stageway AS
Myndighetskontakt, Sikkerhetsplanlegging, ROS-analyser arrangement MGP + Stavanger 2008

Rogaland Teater
Myndighetskontakt, Sikkerhetsplanlegging, ROS-analyser Eventyr i Landskap 2008

FAGLIG SEKRETARIAT

VBT-Vegforum for byer og tettsteder
Faglig sekretariat 2006 - pågår
Utredninger grensesnitt, nøkkeltall, private veier, kommunale graveregler mm

NKF Forum for veg og samferdsel
Kompetansenettverk veg og samferdsel
Sekretær 4 nettverksgrupper 2007 - pågår

Næringsforeningen i Stavaner-Regionen

Kulturbørsen 2007


TURAO as - Inspirasjon og motivasjon er en vesentlig del av verdiskapingsprosessen.