Om visjonen

 Verdiskaping i et utviklende og entusiastisk samarbeid.

TURAO as vil gjerne være med på prosjekter der deltakere opplever at de i tillegg til å nå sine konkrete prosjektmål, sitter igjen med en positiv personlig utvikling.

TURAO as tror at det sosiale møtet mellom mennesker er et grunnleggende behov hos den enkelte, og er en vesentlig verdi i samfunnet.

Spontane møter mellom mennesker blir stadig viktigere og mer verdifulle for oss alle. Godt planlagte arrangement kan stimulere til slike møter.

Kunstneriske opplevelser gir oss et fellesskap og noe å snakke om. Dette gir igjen inspirasjon til å oppsøke møteplassen ved en senere anledning.

Sponsor

Idrett generelt, og golf spesielt er en viktig adspredelse i en travel hverdag. En golfrunde gir rom for fysisk aktivitet og krever tilstedeværelse. Dette gir ny energi og kreativitet til utførelse av de mest krevende arbeidsoppgavene.

TURAO as er stolt sponsor av unge talentfulle golfere.
TURAO as - Inspirasjon og motivasjon er en vesentlig del av verdiskapingsprosessen.