Om TURAO as

TURAO as driver med prosjektutvikling og faglige sekretariat innen veg, samferdsel og sentrumsdrift. TURAO as ble stiftet høsten 2005 og drives av Turid Åsen.

Turid Åsen har fra tidligere 22 års erfaring fra offenlig sektor hvorav 11 år er ledererfaring som vei og trafikksjef i Stavanger kommune. Hun har ingeniørbakgrunn med spesialisering fra NTNU. Hun har også utdanning innen prosjektledelse, kvalitetsledelse, samt organisasjon og ledelse fra Universitet og BI.

Hun har ledet og deltatt i en rekke organisatoriske og faglige utviklingsprosjekter, både på nasjonalt og lokalt nivå.

Turid Åsen vil gjerne være kreativ idèskaper og pådriver i utviklingsprosjekter der både prosessen og resultatet gir en gevinst for prosjekteieren.


TURAO as - Inspirasjon og motivasjon er en vesentlig del av verdiskapingsprosessen.