Hovedplan veg

HOVEDPLAN VEI OG SAMFERDSEL
 POLITISK DOKUMENT
Strategiske mål
Satsningsområder
Tiltaksområder
Handlingsplan

FAGLIG DOKUMENT
Forhold til eksisterende planer
Investeringer
Drift og vedlikehold
Forvaltning plan og eierskap

FAGLIG SEKRETARIAT
ProsjektledelsePlansekretariat


TURAO as - Inspirasjon og motivasjon er en vesentlig del av verdiskapingsprosessen.