Arrangement

MYNDIGHETSKONTAKT
Søknader
Myndighetsmøter

PLANLEGGING
Teknisk tilrettelegging
Trafikkplanlegging

HELSE MILJØ SIKKERHET
ROS-analyse Sikkerhetsplan
Beredskapsplan

PROSJEKTLEDELSE
Framdrift
Ressursplanlegging
Økonomioppfølging
TURAO as - Inspirasjon og motivasjon er en vesentlig del av verdiskapingsprosessen.