BYTHEVEG as

BYTHEVEG as driver med prosjektutvikling og faglige sekretariat innen veg, samferdsel og sentrumsdrift. BYTHEVEG as (tidl. TURAO as) ble stiftet høsten 2005 og eies og drives av Turid Åsen.


Turid Åsen startet sin karriere i Statens vegvesen og var deretter vei og trafikksjef i Stavanger kommune i 11 år. Hun har ingeniørbakgrunn med spesialisering innenfor veg og samferdselsfagene fra NTNU.
Hun har også utdanning innen prosjektledelse, kvalitetsledelse og strategisk ledelse fra Universitet og BI.

Hun har ledet og deltatt i en rekke organisatoriske og faglige utviklingsprosjekter, både på nasjonalt og lokalt nivå.

Turid Åsen vil gjerne være kreativ idèskaper og pådriver i utviklingsprosjekter der både prosessen og resultatet gir en positiv gevinst for prosjekteieren.

Knut Aanerud er utdannet jurist har lang erfaring som juridisk rådgiver bl.a. i Statens vegvesen og i Oslo kommune og han er nå engasjert på deltid i BYTHEVEG as. Knut jobber mest med VEGJUS.NO prosjektet, men er juridisk rådgiver også i andre sammenhenger.